RSS

Gotland

Om kravet för arbetstidsförkortning – Dan Persson

Om kravet för arbetstidsförkortning – Dan Persson

Dagstidningen Dagens ETC hade den 24 juli en intressant artikel om arbetstidsförkortning och den allmänna synen på arbete. Sociologidoktorn Roland Paulsen menar att vi borde gå ned i arbetstid med 4 timmar. Dock genom att först gå ned till 6-timmars dag, annars kan det innebära för stora omställningsproblem. Men han menar att sex timmar inte […]

Pensionsbluffen – Dan Persson

Pensionsbluffen – Dan Persson

Ett mantra innehåller ett eller några ord som konstant upprepas för att koncentrera tankeverksamheten under meditation. Politiker använder ofta mantran, dock i helt andra syften. Finansminister Anders Borg vaknar säkert varje morgon och drar sitt mantra: ”Vi måste vara försiktiga med pengarna och ha ordning i statsfinanserna.” Påståendet är självfallet svårt att säga emot. Vem […]

Staten plundrar a-kassan – 93 miljarder från 2007-2014 – Dan Persson

Staten plundrar a-kassan – 93 miljarder från 2007-2014 – Dan Persson

Tidningen Vision nr 10 berättar om arbetslöshetsförsäkringen som försämrats för de arbetslösa samtidigt som staten, sedan 2007, gått med ett fett överskott under de senaste sju åren med 93 miljarder. Eva Nordmark TCO:s ordförande sade på ett seminarium om a-kassan, att staten fått en kassako samt att pengarna används till annat än vad som är […]

Skärpt läge mellan Gotlandshems fastighetsskötare och bolaget

Skärpt läge mellan Gotlandshems fastighetsskötare och bolaget

Nyttarbetarparti.se har tidigare publicerat protestuttalanden från Gotlandshems fastighetsskötare. Konflikten har rört löneutvecklingen inom bolaget. Fastighetsskötarna har uttalat missnöje med ett ökat lönegap mellan dem och bolagets snickare. Bolaget har låtit detta ske trots uttalad avsikt att minska löneskillnader mellan egen personal. Här följer ett tredje uttalande från Fastighetsskötarna, antaget vid ett möte den 30 september.

Uttalande angående löner på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Uttalande angående löner på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Sedan den senaste löneförhandlingen har lönegapet mellan företagets kollektivanställda ökat dramatiskt. Företagsledningen har tvingat fram dessa med motiveringar om ”marknadsanpassning”. Argumentet är i grunden fel. Under nuvarande förutsättningar är det arbetsgivarna som dikterar villkoren, marknaden, genom den höga arbetslösheten som delvis är skapad för detta ändamål.

Lönegap på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Lönegap på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Gotlandshem har under de senaste åren strävat efter att utjämna lönerna mellan reparatörer/snickare och kvartersvärdar. Dessutom har krav aldrig ställts från ledningen på att införa individuella löner för kollektivet, trots att det har funnits möjligheter till detta. Ledningen insåg att ett sådant lönesystem skull vara en katastrof för företagets platta organisation. Även VD, Staffan Thurgren, […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER