RSS

Stockholm

Om den fackliga konflikten i skärgårdstrafiken – Kalle Wadin Wesslén

Om den fackliga konflikten i skärgårdstrafiken – Kalle Wadin Wesslén

I början av november rådde en facklig konflikt inom Stockholms skärgårdstrafik, mellan SEKO sjöfolk och arbetsgivarorganisationen Almega. Almega ville införa ett system med individuella löner med motiveringen att de som jobbade bra skulle belönas, medan de som arbetade dåligt inte skulle få några löneförhöjningar alls, eller rentav sänkt lön. I praktiken skulle detta ha inneburit […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER