RSS

Texter

Sundsvalls kommun – en cirkus – Rickard Altin

Sundsvalls kommun – en cirkus – Rickard Altin

Den cirkus som i folkmun kallas Sundsvalls kommun har slagit rekord i förödande beslut. Den socialdemokratiskt ledda socialnämnden godkände den 16 december 2015 de aviserade nedskärningarna inom äldreomsorgen i Sundsvall. I bild till vänster: undersköterska Rickard Altin. Foto: nyttarbetarparti.se

Sagt och osagt i flyktingdebatten – Johannes Regell

Vi lever i omskakande tider av ekonomiska kriser, krig och klimatförändringar. Människor förflyttar sig i en omfattning vi inte sett sedan andra världskriget och inget tyder på att det här kommer att avta under överskådlig framtid. Här uppe i Norden har vi kunnat följa utvecklingen i omvärlden på distans men nu knackar den på vår [...]

Vår välfärd är under ständig attack – M. Gradin & Erik Åslund

De senaste åtta årens borgerliga styre har påskyndat avvecklingen av det vi en gång kallade vårt gemensamma. Ute i kommunerna ser det inte annorlunda ut; oavsett Socialdemokrater eller Moderater har vi aldrig råd med vård eller skola. Men de som faktiskt säger sig värna välfärden – de som gick till val på [...]

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

Sundsvalls kommun har beslutat att spara in 15 miljoner kr på kommunens skolor, vilket innebär anställningsstopp och riskerar att många lärare kommer att saknas nästa termin. Detta är ännu ett led i de nedskärningar vi varje år ser inom det offentliga i Sverige där välfärd och utbildning aldrig får kosta pengar. Det hänvisas till budget i [...]

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

Richard Ebstein, professor i psykologi, och hans kollegor på universitetssjukhuset i Jerusalem upptäckte 2005 en altruistisk gen, DNA på kromosom nr 11, som hjälper receptorerna att överföra dopamin, ett må-bra-hormon. Vi mår bra av att samarbeta och hjälpa varandra.

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Höga chefslöner är ett resultat av en upp och nedvänd ideologisk föreställning som organiserats i regioner, kommuner och landsting, i hela landet. Det finns en övertro på hierarkiska organisationer, där chefen ordnar allt, vilket de också gör. Det resulterar ofta i mer krångel och byråkrati.

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

Socialdemokraternas ansvarige för skolan, Gunnar Jansson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, skriver i ett svar till mig att den bild som jag förmedlat från skolpersonal till nämnden inte stämmer. Han fortsätter med detta att avfärda vad jag rapporterat, trots att han tillsammans med mig och förvaltningschef Kalle Söderberg fick samma, minst sagt tydliga bild av [...]

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

”Dom säger att det brinner i betongen, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nåt åt det? För allt jag hör är gråten…. Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig?” I bild till vänster: Jenny Svensson, Socialisterna i Överum. Foto: nyttarbetarparti.se Texten är introt på [...]

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

I en nyligen utgiven rapport från OECD framgår det att de svenska skolresultaten har varit kontinuerligt sjunkande under en längre tid. Deras egna kunskapsutvärderingar, de så kallade Pisa-studierna, utvärderar kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. OECD har sammanställt resultaten vid ett antal olika nedslagspunkter. De senaste fyra nedslagspunkterna har varit åren 2003, 2006, [...]

Det bortglömda Sverige – Mattias Gradin

I SVTs nya dokumentärserie Delat Land reser en reporter runt i dom delar av Sverige som inte syns så mycket i riksmedia. Det är nästan som att vissa delar av landet helt är bortglömda. Folk är arbetslösa, välfärden rustas ned samtidigt som många människor flyttar därifrån och därmed minskar skatteintäkterna. Likadant ser det ut i [...]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER