RSS

Världen runt omkring oss

Stoppa tillförseln av ungdomar till islamistisk fascism och nazism – D. Persson och B. Barkhodaee

Stoppa tillförseln av ungdomar till islamistisk fascism och nazism – D. Persson och B. Barkhodaee

Uppdrag granskning (UG) visade en förbehållslös och viktig intervju med Adam (ett fejkat namn), en anonym svensk medborgare som blev IS (Islamiska staten)-terrorist. Denna intervju är viktig därför att den blottlägger hur en IS-terrorist utvecklas – hur han tänker och hur han suger in al-Qaida-dogmer från jihadisten Anwar al-Awlaki, som kontaminerat hans hjärna. Anwar Al-Awlaki.

En femtedel av tyskarna längtar efter en revolution från vänster – Kansan Uutiset

En femtedel av tyskarna längtar efter en revolution från vänster – Kansan Uutiset

En radikal vänsterhållning är överraskande populär i Tyskland visar ny forskning. Var femte tysk anser att endast en vänsterrevolution kunde förbättra levnadsvillkoren i landet på ett varaktigt sätt, framgår det i en nyligen publicerad undersökning gjord vid Freie Universität Berlin. Kravallpolis och demonstranter, första maj Hamburg.

Banken HSBC – från opium till kokain och diamanter – Freddy De Pauw

Banken HSBC – från opium till kokain och diamanter – Freddy De Pauw

Storbanken HSBC, Hongkong and Shanghai Banking Corporation, har sina rötter i den kriminella världen. Swissleaksnyheten, att 100 000 enskilda rika personer har hemliga konton i dess schweitziska filial, är bara toppen på isberget för en bank som en gång i tiden uppstod för handel i opium (då legal). HSBC har också de gångna åren ofta [...]

Inte behöver väl greker el eller lön som går att leva på? – Johannes Regell

Inte behöver väl greker el eller lön som går att leva på? – Johannes Regell

Joakim Tholén fastslår på sin ledarsida (VT 26/1) att grekerna slagit in på en ”ödesdiger väg av splittring och osolidariskt slöseri”. Med detta syftar han på att de övergivit de partier som låtit arbetar- och medelklassen betala kapitalismens kris genom att lydigt ställa upp på trojkans (EU, ECB och IMF) brutala svältpolitik. Istället har över [...]

Vilken riktning ska vi ta? – Rickard Altin

Jag undrar rätt ofta i vilken riktning vår värld och vårt gemensamma samhälle är på väg. Som förälder till två underbara barn kan jag med jämna mellanrum fundera över vilket arv som kommer lämnas kvar, vilket samhälle blir deras att kanske själva sätta barn till världen i? Foto: Robert Lang

Afghanistan – ännu ett misslyckande! – Freddy De Pauw

Afghanistan – ännu ett misslyckande! – Freddy De Pauw

I och med decembers utgång 2014 måste den nuvarande afghanska staten stå på egna ben. För då avslutas NATO:s, i realiteten USA:s, storskaliga operation i landet (1). Därefter är det de afghanska myndigheterna med armén och polisen som ska bjuda talibanerna och övriga islamitiska grupperingar det reella motståndet. Men, det är sen länge övertydligt att [...]

Charlie Hebdo hade behövts i Sverige! – Matts Nilsson

Charlie Hebdo hade behövts i Sverige! – Matts Nilsson

Åtminstone en sak är tämligen säker efter attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo, i Paris, på onsdagen (7/1-15). Ett attentat som berövade minst 12 människor livet. Jag kommer inte längre att vara i princip ensam om att köpa tidningen i vår lilla pappershandel, La Maison de la Presse, längre. Nu kommer vi bli många [...]

Recension av boken Black against Empire – Matthijs Moed

Recension av boken Black against Empire – Matthijs Moed

Få rörelser i USA har haft ett sådant politiskt inflytande såsom de Svarta pantrarna hade. I boken Black against Empire beskriver författarna denna stridbara grupperings historia från dess uppkomst till dess undergång. Joshua Blom, Waldo E Martin. Black against Empire. The History and Politics of the Black Panther Party. Oakland CA.: University of California, 2014. [...]

Bidragsjobbens problematik – Kalle Wadin Wesslén

Bidragsjobbens problematik – Kalle Wadin Wesslén

Under se senaste veckorna har det rapporterats en hel del i pressen om de så kallade bidragsjobben, alltså arbeten som till större delen finansieras av statliga bidrag. Detta är en typ av arbete som under de senaste åren har skjutit i höjden vad gäller antalet tjänster. Det finns ett flertal olika former av bidragsjobb. Några [...]

Recension av Den nordiska modellen mot 2030. Ett nytt kapitel – Mimir Kristjánsson & Pål Hellesnes

Recension av Den nordiska modellen mot 2030. Ett nytt kapitel – Mimir Kristjánsson & Pål Hellesnes

Den nordiska modellen med sina små ekonomiska skillnader och starka fackföreningar förvittrar alltmer. Forskare från forskningsstiftelsen Fafo (1) spår, i en nyutkommen omfattande rapport, att det trycket kommer att öka fram till 2030. Jon Erik Dølvik m.fl. Den nordiska modellen fram till 2030. Et nytt kapitel. Nordmod 2030. Slutrapport. Oslo: Fafo, 2014. -186 sid. (2) I bild: [...]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER