RSS

Landsmöte 2015

Inbjudan till Socialistdagarna 2015
De senaste två åren har vi samlats i Linköping men nu är det återigen dags att styra mot Västervik där vi den 22 – 24 maj samlas för att diskutera politik, organisation och framtid. I vanlig ordning blir det årsmöte, diskussioner och samkväm.

Vi har ju som princip att hålla våra arrangemang öppna för alla som är bekymrade över samhällsutvecklingen i stort och arbetarrörelsens vilsna tillstånd i synnerhet. Årets arrangemang är givetvis inget undantag men vi har i år valt att lägga fokus på intern organisation och praktik och där med är det inga föreläsare utifrån inbjudna.

Aktiviteterna under årets Socialistdagar kommer att hållas lördagen och söndagen den 23 & 24 maj i Västervik. För långväga kamrater vore det bra om man kunde komma redan på fredagen så att vi kan dra igång i god tid på lördagsförmiddagen. Träffen hålls på Västerviks gymnasium.

Lördagen
Kl. 09.00 träffas vi för frukost och uppsamling i hyresgästföreningens lokal på Midgård var på vi drar igång med landsmötet kl. 10.00.
Därefter tar vi vid där träffen i november slutade med diskussion om hur vi praktiskt ska arbeta för att vinna förtroende och lyckas involvera fler människor. Kvällen är i vanlig ordning avsatt för mat, dryck och samkväm.

Söndagen
Under söndagen är det tänkt att hållas en diskussion om arbetet med att skapa en ny och mera ändamålsenlig hemsida än den vi har idag. Därefter sammanfattar vi helgen, äter lunch och förhoppningsvis har vi blivit lite klokare och känner oss lite mer fyllda av energi när vi bryter upp för att var och en fara hem till sitt.

Ange vid anmälan om du/ni är i behov av sovplats eller någon form av specialkost. Anmälan görs snarast dock senast söndagen den 17 maj till Axel Gruvaeus 073 59 54 493 eller Marcus Jansson 070 786 58 40.
Det går även bra att maila till info@nyttarbetarparti.se. Tillägg- och ändringsförslag i stadgar och program skickas till styrelsen snarast.

VARMT VÄLKOMNA!
med kamratliga hälsningar
Socialisternas styrelse
Axel Gruvaeus, Marcus Jansson, Alexandra Isaksson, Erik Åslund, Maja Heide och Niclas Backlund

Socialisternas stadgar

Politiskt program

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER