RSS

Bildningsljus – Kunskap är makt

sön, Nov 7, 2010

Aktiviteter, Huvudnyheter

Man måste begripa världen för att kunna förändra den.

Socialisterna har bedrivit bildningsarbete i Västervik i mer än ett decennium. På Arbetarrörelsens bokcafé (se karta) håller vi just nu en studiecirkel som läser på ämnen som politisk ideologi, ekonomisk teori och arbetarrörelsens historia. Studiecirkeln är öppen för alla som är intresserade av att skaffa sig kunskap. Cirkelledare är Roy Karlsson. Roy arbetar som lärare och har hållit cirklar och föredrag genom Arbetarnas Bildningsförbund – ABF – under flera år.

I Linköping hålls en studiecirkel med en träff per månad i lokalen Dahlian. Cirkelledare är Jacob Hoffsten.

Om du vill vara med i någon av studiecirklarna kontakta Jacob Hoffsten (0768348676).

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER