RSS

Fjärde Socialistföreningen bildad – Malmö

ons, maj 4, 2011

Aktiviteter, Nyheter

Socialisterna har sedan lite mer än ett år tillbaka varit öppet verksamma i Malmö. Innan dess agerade enskilda medlemmar inom SSU-Skåne. Under det gångna året har medlemmarna verkat genom Malmös lokalgrupp av Socialisterna. Då verksamheten varit god – både utåtriktat med aktioner, agitation och propagandaspridning och internt med bildningsarbete – har medlemsantalet ökat.

Efter 2011 års första majdemonstration med Vänsterpartiet i Malmö samlades medlemmarna i lokalgruppen för att ha sitt sista möte som lokalgrupp. Vid mötet röstade man för att ombilda sig till socialistförening, vilket innebär en uppryckning av organisationen. Lokalgruppen fanns för att samla enskilda medlemmar. Med en socialistförening har man nu valt en lokal ledning.

Styrelsen för Malmös Socialistförening. Frv: Maja Heide (sekreterare), Amanda Borg, Daniel Ankarloo, David Gelebo (ordförande) och Lisa Olofsgård. Foto: nyttarbetarparti.se

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER