RSS

Budgetbalans går före barns behov – Jacob Hoffsten

I förrförra veckan gick samtliga rektorer och förskolechefer ut och ifrågasatte de nedskärningar som kommer att ske inom skolan i kommunen.

”Pengarna måste tas någonstans ifrån”. //Ordf. Barn- och utbildningsnämnden, Västervik.

Jag vill uttala fullt stöd till rektorers och förskolechefernas initiativ att ifrågasätta nedskärningarna. Även vi i Västerviks Socialistförening oroar oss för de allvarliga konsekvenser nedskärningarna kommer att få på kvaliteten på utbildningen och omsorgen om våra barn och unga.

Precis som sägs så kommer skollagen bli åsidosatt om sparkraven drivs igenom. De ansvariga politikernas svar på kritiken är minst sagt otillfredsställande, vart nedskärningarna ska slå har de inget svar på och ”pengarna måste tas någonstans ifrån” resonerar moderate ordföranden i barn- och utbildningsnämnden. Med andra ord går sparkraven och lagen om budgetbalans alltid före skollagen och barn och ungas behov.

Redan när förhandlingarna för kommunens budget hölls i juni framhöll Socialisterna Välfärdspartiet detta problem.

Att kravet på budgetbalans är som en strypsnara runt vård skola och omsorg och att vi nått en vägs ände med besparingspolitiken borde vara uppenbart. Det är det uppenbarligen inte för de politiker som nu står handfallna inför det problem som är konsekvensen av deras partiers politik. Ingen av dem, från moderater till socialdemokrater, kommer att komma till skolans och förskolans försvar.

Trots att vi lever i ett land med stora offentliga överskott så fortsätter politikerna att skära ner. Det kommer krävas att de som arbetar inom skolan, föräldrar och andra medborgare gör motstånd mot de kommande försämringarna.

Vi har i vårt land en trend av att bara låta försämringar ske utan att säga stopp, denna trend måste brytas och det är bara vi själva som kan göra det.

Jacob Hoffsten,
Västerviks Socialistförening,
januari 2012

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER