RSS

Skolstrejk i Linköping

ons, feb 13, 2013

Nyheter, Östergötland

På måndagen 28/1 gick elever från friskolan Hagströmska Gymnasiet ut i strejk för att protestera mot missförhållanden i sin utbildning. Från elever och föräldrars håll menar man att undervisningen har varit undermålig och att eleverna inte fått möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap man har rätt till.

Flera andra problem ska också ligga i grunden, menar elever från skolan. Bland annat ska skolledningen räknat in restiden till elevernas praktiska undervisning, vilken ligger på annan ort, till undervisningstiden. Vi har talat med Pierre, en av eleverna på skolan som deltagit i strejken.

– Bara ett fåtal av tidigare avgångsklass har fått arbete till vad vi ska utbildas till, och det beror mycket på att det är brister i utbildningen. Det känns ju inte så kul när man går en utbildning på tre år för att bli någonting.

Skolan har under förra året fått skarp kritik från skolinspektionen, bland annat gällande bristande kvalité på undervisningen. Kritiken har också gällt kränkande beteende från personal på skolan. Något som också nämns av Pierre.

-Rektorn och Områdes VD:n har en hånfull inställning mot oss elever. Vi har också blivit anklagade för bedrägeri och fusk med vår milersättning, när vi på väg till praktik inte har tagit de vägar vi upplevt varit säkrare istället för att följa Eniros vägbeskrivningar.

Även i samtal med föräldrar till elever omtalas attidyden från skolledningen.
-De säger att vi inte har med det att göra, och det bara rör skolan och eleverna. De har knappt velat kommentera det hela till oss.

På frågan vad de tycker om att det är en skola som tar ut vinst, trots kritiken från skolinspektionen och förhållandena de upplever blir svaret

-Det känns värdelöst. Det märks tydligt nu när vi säger i från att de inte alls bryr sig om oss eller den undervisning som vi får.

Hagströmska Gymnasiet ingår i en företagskoncern ägd av Investmentbolaget Fagerberg och Dellby I Fond AB.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER