RSS

Fortsatt nedskärningspolitik i Västervik under hästhandlarna Hjalmarsson och Kronståhl

ons, jun 26, 2013

Aktiviteter, Nyheter, Västervik

Måndagen den 24 juni höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Nedskärningarna från förra året är ännu inte helt genomdrivna, miljoner återstår att ”hämta in” från skolan, barn-, äldre- och handikappsomsorgen. Mot Moderaternas och Socialdemokraternas nedskärningsbudget stod ett flertal mer eller mindre fullständiga motförslag från övriga partier med gemensam nämnare i skattehöjning och något mindre nedskärningar. Socialisterna – Välfärdspartiet stod fortfarande ensamt om att motsätta sig nedskärningspolitiken som sådan och inte ställa olika välfärdssektorer mot varandra.

Johannes Regell i talarstolen. Foto: nyttarbetarparti.se

Socialisterna – Välfärdspartiets representant Johannes Regell höll tre längre inlägg i frågan. Först en presentation av Socialisternas Välfärdsbudget som inte bara innebar krav på stopp av nedskärningarna utan också offensiva satsningar för att bekämpa arbetslösheten, förbättra välfärdsservicen och välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Budgeten skulle om den antagits inneburit en underbalansering av kommunens ekonomi med 120 miljoner kronor (enligt kommunens tjänstemän). Regell menade att fullmäktige skulle kräva utökade statsbidrag från regeringen, om budgeten skulle antas. Kraven i budgeten hade Socialisterna samlat in genom att besöka personalen i barn- och äldreomsorgen i dess arbete ute på arbetsplatserna.

Förutom Socialisterna var det bara Sverigedemokraterna som hade ett fullständigt budgetförslag. Sverigedemokraterna som ställt sig bakom de senaste årens nedskärningar krävde höjning av den kommunala skattesatsen och nedskärningar av kommunens kostnader för SFI och hemspråksundervisning. Genom detta skulle några miljoner kunna återskjutas till skolan, barn- och äldreomsorgen.

Regells andra inlägg var ett angreppsanförande mot Hjalmarssons, Kronståhls och Sverigedemokraternas nedskärningar. Regell började sitt angrepp i vad han kallade för ”ansvarsbluffen”.

Ni nedskärningspolitiker säger er ta ansvar när ni attackerar medborgarnas livsförutsättningar. Ni kallar det att ta ansvar när ni sparar in på barn, gamla och funktionshindrade som inte själva kan försvara sig. Ni kallar det för att ta ansvar när ni för varje nedskärning tar allt mer värdighet från de generation som fött er och som det så fint heter ”byggt landet”. Vem mer än galningen kan kalla detta för att ta ansvar utan att ljuga?

Frågan om vad ansvartagande är och vad Hjalmarsson och Kronståhl egentligen tar ansvar för var anförandets röda tråd. Regell påvisade också hur över 200 heltidstjänster ”försvunnit” från kommunens välfärdsområden sedan början av år 2011.

Det tredje anförandet från Socialisternas representant var en genomgång av Socialisternas ekonomiska perspektiv. I anförandet påvisade Regell det sammanhang i vilket nedskärningspolitiken sker i Västerviks kommun med offentlig nettoförmögenhet på 750 miljarder 2012, hur Sverige har bland de lägsta statsskulderna i EU och stora överskott bland kommuner och landstid.

Debatt blev det dock inte mycket av. Trots att Sverigedemokraterna attackerades vid flera tillfällen vågade de inte bemöta Socialisternas kritik. Detsamma gällde för Kronståhl och hans Socialdemokrater. Den ende som alls sa något var Hjalmarsson som menade att Socialisternas politik innebar ”Sovjetisk planekonomi”. Uttalandet är givetvis fullständigt befängt, då i princip alla Socialisternas krav innebär sådant som i Sverige var självklart före 1990-talet. Man kan såldes undra om Västerviks kommunalråd menar att Sverige före 1990 var en ”sovjetisk planekonomi”.

Den nya nedskärningsbudgeten röstades igenom som väntat. De borgerliga oppositionspartierna anklagade Socaildemokraterna och Moderaterna för att inte ha budget i balans och de styrande svarade med att anklaga de borgerliga småpartierna för samma sak. Det enda som var nytt i år var att fullmäktiges nya ordförande Dan Nilsson (s) valde bryta den tidigare ordföranden Conny Tyrbergs (c) tradition att vägra låta Socialisternas budget tas till proposition. Socialisternas budget röstades således ner med 56 röster mot en.

Socialistisk motståndsmedia kommer längre fram publicera en video från mötet.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER