RSS

Välfärdsbudget för Västerviks kommun 2015 inlämnad

mån, jun 9, 2014

Nyheter, Politik, Västervik

Socialisterna – Välfärdspartiet har genom sin fullmäktigeledamot, Johannes Regell åter igen lämnat in en Socialistisk Välfärdsbudget för Västerviks kommun. Budgeten är Socialisternas svar på den av Moderaterna och Socialdemokraterna förda nedskärningspolitiken.

I dokumentets omvärldsanalys och principiella förklaring hänvisar Socialisterna till Sveriges grundlag.

Ur Sveriges grundlag (kap. 1 § 2) kan man läsa; ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Den politiska utvecklingen går idag helt på tvärs med etablerad vetenskap och förnuft och mot våra grundläggande lagar. Under de senaste decennierna har det skett en enorm överflyttning av rikedomar från den offentliga välfärden till de redan rika. För varje tänkande människa borde det stå klart att det är offentlig omsorg, utbildning och kultur som kan och måste ta en allt större del av den samlade ekonomin i en utvecklad och modern samhällsekonomi. Vad ska vi annars med en effektiv produktion till om vi inte använder den till sådant som är viktigt för oss som människor?

Huvudmålen med den Socialisternas motförslag är detta är precis som tidigare att bekämpa arbetslösheten – genom offentliga jobb, säkerställa alla medborgare tillgång till god välfärd och förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Och skriver;

Socialisterna – Välfärdspartiet har sedan vår första dag i kommunfullmäktige stått för ett alternativ till nedskärningspolitiken. Tillgång till arbete och god välfärd är för oss inget annat än grundläggande rättigheter – varje människas rätt. Därför har vi motsatt oss alla nedskärningar och genom våra välfärdsbudgetar lagt fram krav för att bromsa nedmonteringen av välfärdssamhället. Vi menar å det bestämdaste att politiken har till syfte att skapa ett samhälle värdigt kommande generationer att växa upp i – ett samhälle präglat av trygghet, hälsa, gemenskap och solidaritet. För att göra detta krävs ett stopp på nedskärningspolitiken och att man från landets kommuner – inte bara Västerviks kommun – lyfter det enda logiska och realistiska kravet; att mer pengar tillskjuts välfärden.

Sammanlagt består budgeten av en lista på inte mindre än 40 punkter med krav på allt från arbetskläder till omsorgsarbetarna, lärarlöner i linje med rikssnittet och ökad personaltäthet inom förskolan. Kostnaderna för välfärdsbudgeten överstiger kommunens intäkter ordentligt. Enligt Socialisterna pekar detta på det skrivande behovet av ökade resurser till landets kommuner – såvida man inte betraktar arbetskläder, anständiga löner och vettigt med personal som orimliga krav. De menar att man för att kunna försvara vad som finns kvar av offentlig välfärd helt enkelt måste trotsa det sk. ”balanskravet” som Göran Persson införde i början av 2000-talet – för att tvinga kommunerna att skära ner.

För Socialisterna – Välfärdspartiet är dock inte detta särskilt konstigt, snarare det enda realistiska och pekar på den offentliga sektorns stora finansiella överskott;

2013 var den offentliga sektorns nettoställning +911 miljarder kronor. Detta innebär att samtidigt som kommuner och landsting genomför nedskärningar av den offentliga välfärden har den offentliga sektorn som helhet stora finansiella tillgångar som inte används till offentliga investeringar och konsumtion. Nedskärningarna beror med andra ord inte på ekonomiska orsaker utan av politiska och ideologiska.

Västerviks kommunfullmäktige kommer hålla sitt budgetsammanträde den 30 juni. Sammanträdet kommer sändas live via kommunens webtv.

För mer läsning:
Socialistisk Välfärdsbudget för Västerviks kommun 2015

Johannes Regells anföranden vid förra årets budgetmöte:

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER