RSS

Liten seger för Socialisterna – Välfärdspartiet

ons, jun 11, 2014

Aktiviteter, Nyheter, Västervik

Tillsammans med de andra mindre partierna i Västerviks kommunfullmäktige har Socialisterna – Välfärdspartiet vunnit en liten seger mot de styrande nedskärningspartierna. På frågan om lönehöjningar för sig själva har nedskärningspolitikerna tvingats backa – om än tillfälligt. Socialisternas Ove Gustavsson berättar om hur det gick till.

I bild; Ove Gustavsson, Socialisterna – Välfärdspartiet. Foto: nyttarbetarparti.se

Västerviks Kommunalråd Harald Hjalmarsson har flera gånger belönat sig själv som välfärdsförstörare genom att höja sin egen lön. Nu var det dags igen, men planerna fick läggas på is. Ove Gustavsson som representerade Socialisterna i den sk. ”arvodeskommittén” (en grupp med representanter från Västerviks olika partier) berättar om hur det gick till när lönerna inte fick höjas denna gång.

Ett förslag hade lämnats in av Gert Wollinger från Socialdemokraterna. Förslaget innebar ordentliga påslag för flera av kommunens ledande nedskärningspolitiker. Exempelvis innebar det att Eva Ahlströms (m) (kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande) arvode skulle höjas från 28 704 kronor per år till 143 520 kronor. Mats Hugossons (c) (kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande) arvode skulle höjas från 502 320 till 645 840 kronor per år. Angelica Katsanidou (s) (Socialnämndens ordförande) – som skurit ner så mycket på de gamla skulle öka på sitt arvode från 172 224 till 358 800 kronor per år. Tomas Kronståhl (s) (Komnunstyrelsens 1:a vice ordförande) skulle som Hugosson gå från 502 320 till 645 840 kronor per år. Christin Rampeltin (m) (Barn- och utbildningsnämndens ordförande) skulle höjas från 172 224 till 358 800 kronor per år.

Ove Gustavsson menar att det är ganska skapliga påslag. Särskilt om man jämför med hur hårt arbetare får kämpa för några futtiga procent.
– Varför skulle de vara värda detta, undrar Gustavsson. Är det för att de är så bra på att skära ner på välfärden för våra barn, unga, gamla och handikappade?

Enligt Ove Gustavsson lade inte Moderaterna själva något förslag. Deras representant i kommittén sa inte mycket alls. Det var tydligt att de som vanligt var glada att låta sossarna göra smutsjobbet åt dem, menar Gustavsson.

Socialisterna – Välfärdspartiet hade genom sin representant i kommittén stått fast vid kravet om att politikernas löner skall sänkas till snittlönen för en lärare. Gustavsson menar att detta vore bra för att minska avståndet mellan förtroendevalda och vanliga medborgare.
– Vi tycker att politikerna gott kan höja lärarlönerna i Västervik till rikssnittet om de nu inte duger för dem själva.

I förhandlingarna som drog ut på tiden och upptog flera möten, ville inte de andra småpartierna köpa Socialdemokraternas förslag. De vill också höja nedskärningspolitikernas arvoden men inte lika mycket. Detta gjorde att Gert Wollinger och Socialdemokraterna fick kalla fötter och backade från det förslag de lagt fram. Socialisternas representant berättar att han tror det berodde på att de blev rädda – de vågade inte stå fast vid sitt eget förslag utan de andra partierna – det är ju val snart.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER