RSS

DEMONSTRERA PÅ FÖRSTA MAJ!

tis, apr 14, 2015

Aktiviteter

Arbetslöshet, sämre skola och vård, en av Europas sämsta a-kassor, låga pensioner, ökad stress, press och utslitning på arbetsplatserna – listan på samhällsproblem kan göras lång. Problem av det här slaget har aldrig löst sig av sig själva utan endast genom att de som drabbas gör något åt dem. Ett första steg att göra motstånd är att visa att man inte stillatigande accepterar
försämringarna. Därför kallar Socialisterna – Välfärdspartiet till demonstration den första maj – för arbete och välfärd och mot nedskärningar.

Arbetslösheten i vårt land är hög, vår egen kommun är hårt drabbad. Brutala nedskärningar har röstats igenom inom skola vård, omsorg och annan kommunal service. Fler än 200 heltidstjänster har försvunnit bara de senaste åren. Lösningen på arbetslösheten och välfärdens sjunkande kvalitet är självklart att återanställa människor där de behövs. Arbete och välfärd är alla medborgares rätt!

Pengar till detta finns; den offentliga sektorn har stora finansiella överskott som kan användas till att skapa arbete och bättre välfärd i kommuner och landsting istället för skattelättnader för de rika.

Det är nog nu med nedskärningshysteri! Det är nog med politiker som spär på arbetslöshet och misär. Vi har rätt till arbete och välfärd, slut upp på första maj och kräv din rätt!

FÖR ALLAS RÄTT TILL
ARBETE OCH VÄLFÄRD
-INGA FLER NEDSKÄRNINGAR

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER