RSS

Videos från kommunfullmäktige i Västervik

fre, jul 3, 2015

Aktiviteter, Västervik

Måndagen den 29 juni höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Alexandra Isaksson presenterade Socialisternas välfärdsbudget. Budgeten har tre syften; att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, att säkerställa god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Under debattomgången försökte fullmäktiges ordförande avbryta Johannes Regell när denne höll ett anförande med utgångspunkt i skolan och det svåra läge den befinner sig i.


Alexandra Isakssons presentation av Socialisternas budget:

Johannes Regells anförande om läget i skolan:

Kortversion av Regells anförande:

För fler videos välkommen att besöka:
Socialistisk Motståndsmedia

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER