RSS

Samhällsproblemen måste lösas – Kalle Wadin Wesslén

Det som framförallt behövs för att lösa samhällets problem är investeringar. I tider av bostadsbrist måste vi genomföra ett omfattande bostadsbyggande. I tider av hög arbetslöshet måste vi genomföra nyanställningar. I tider av nedskärningar måste vi göra det motsatta: investera, nyanställa, renovera och bygga nytt. Det stora problemet med den rådande politiken är att makthavarna krampaktigt håller hårt i pengarna och på något sätt försöker lösa allting genom att spara. Det är en rent kontraproduktiv linje.

Arbetslösheten ligger idag på runt 7,5 %. Den enda rimliga målsättningen är att sträva efter full sysselsättning. Det finns enorma ekonomiska tillgångar i samhället och vi har definitivt råd att skaffa sysselsättning åt alla som är arbetsföra och bygga bostäder åt alla som behöver. Detta görs däremot inte och det beror framförallt på makthavarnas ovilja till nödvändiga investeringar och ovilja att driva in de pengar som bestulits från det allmänna genom överklassens skatteplanering.

De 50 framgångsrikaste svenska bolagen gjorde under 2014 en total vinst på 539 miljarder före skatt. Bland annat denna omständighet är ett bevis på att vi har mer än tillräckliga tillgångar i Sverige för att lösa de problem som behöver lösas. Det har gång på gång bevisats att förmögna svenskar ägnar sig åt skatteplanering genom exempelvis offshorebolag. Detta har återigen kommit i blickljuset i och med den nyligen uppdagade Panamaskandalen. Stora summor som egentligen skulle komma det allmänna till del genom skatteinbetalningar har istället gått till rika privatpersoner. Det enda rimliga är att dessa åläggs att betala tillbaka allt som de har stulit från samhället.

Det är viktigt att arbetarrörelsen sätter hårt mot hårt gentemot kapitalet. Inte bara läggar sig platt och låter sig köras över, som vi alltför ofta har sett från Sossarnas och Vänsterpartiets sida. Det vi behöver göra är att se till att alla de pengar som har stulits från det allmänna ska krävas tillbaka. Vidare måste vi få stopp på nedskärningarna, bygga bort bostadsbristen och anställa bort arbetslösheten. De 300 000 jobb som under senaste 25 åren försvunnit från offentlig sektor bör omgående återbesättas. Dessa arbeten behövs, både för att garantera en hög kvalitet i skola, vård och omsorg, men även i kampen för att ta oss mot full sysselsättning. Sammanfattningsvis: nedskärningspolitiken måste upphöra och istället ersättas med nödvändiga investeringar. Samhällsproblemen måste lösas, inte förvärras ännu mer genom ständigt och onödigt sparande.

Kalle Wadin Wesslén,
Sundsvalls Socialistförening
Maj 2016

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER