RSS

För en fungerande välfärd – Kalle Wadin Wesslén

tis, jun 21, 2016

Politik

I slutet av mars meddelade rikspolischefen att Polisen kommer anställa 700 personer utöver budget. Detta beslutades utan att riksdag och regering hade gett något klartecken, men Polisen motiverade sitt beslut med att nyrekryteringen var helt nödvändig för att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet och att de politiska makthavarna förhoppningsvis skjuter till pengarna i efterhand. På liknande sätt bör många andra offentliga verksamheter agera. Sedan 25 år tillbaka har 300 000 jobb försvunnit från den offentliga sektorn. Under denna tid har inte behoven av denna personal blivit mindre, utan rentav större. Befolkningen har vuxit och allt mer personal behövs för att ta hand om både våra barn och äldre. Politikerna vägrar skjuta till de pengar som behövs för att återbesätta tjänsterna som krävs. Därför är det helt enkelt nödvändigt att sätta press på riksdag och regering genom att agera ungefär på det sätt som Polisen nu har gjort. Anställ de personer som behövs och skicka räkningen till regeringen.

Offentliga pengar är till för att användas, inte läggas på hög. Det är inte acceptabelt att bedriva nedskärningspolitik och på samma gång fortsätta betala av på en i praktiken icke-existerande statsskuld. De offentliga medel som finns ska användas där de behövs. De offentliga medlen bör dessutom bli större genom att bland annat sätta stopp på överklassens skatteplanering och alla de skatteintäkter som försvinner där. De som gör stora pengar bör betala in en rimlig andel till det offentliga. Bolagens vinster bör inte gå till aktieutdelningar, utan istället till nyinvesteringar. Det är en omfördelningspolitik som behövs för att samhället ska kunna må bra och den ständiga nedskärningspolitiken stoppas och istället ersättas med nyrekryteringar. Bakslag bör bytas ut mot framgång. Då får vi en befolkning som mår bättre på alla plan och sjuktalen kommer minska dramatiskt. Likaså kommer arbetslösheten och bidragsberoendet att minska. Elevernas skolbetyg kommer att öka, men inte genom betygsinflation, utan genom en större förvärvad kunskap.

Västernorrlands landsting har sedan länge en omfattande problematik kring sin sjukhuspolitik. För ett antal år sedan genomfördes stora neddragningar vid Sundsvalls sjukhus. Sedan dess har under långa perioder rått stabsläge, där folk ofta tvingas arbeta dubbla pass och fackliga rättigheter har satts ur spel. I och med neddragningarna blev trycket för hårt för den kvarvarande personalen och många har sagt upp sig, vilket leder till ytterligare en negativ spiral.

Landstinget vill idag genomföra neddragningar vid Sollefteå sjukhus. I april var vi ett antal medlemmar ur Sundsvalls Socialistförening som närvarande vid en protest mot dessa neddragningar. Där talade en lång rad personer från flera olika håll. Åtminstone jag själv fick känslan att vissa talare har bilden av någon form av motsättning mellan sjukhuset i Sundsvall och det i Sollefteå. Det fanns formuleringar som pekade i den riktningen att nedskärningarna i Sollefteå ska stoppas, men gärna istället genomföras i Sundsvall. Detta vore självklart totalt oacceptabelt. Det är oroväckande att folk från de respektive sjukhusen upplever att de konkurrerar om samma pengar och att nedskärningar måste genomföras på det ena för att rädda det andra. Då är Socialisternas linje mycket viktig att poängtera: nej till alla nedskärningar!

Vi ska ha en fungerande sjukvård i hela länet och den personal som behövs måste återföras. Liknande problematik finns i många av landets landsting och kommuner. Det måste skjutas till mer pengar från statens sida till kommuner och landsting. Därför bör Västernorrlands landsting agera på samma sätt som Polisen: anställ alla som behövs och skicka räkningen till regeringen. Det behövs ingen form av klartecken, för detta kommer ändå inte att komma. Sätt nödvändig press på regeringen och kräv det vi har rätt till.

Kalle Wadin Wesslén, Sundsvalls Socialistförening

21 Juni 2016

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER