RSS

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Vårens och sommarens debatt i Sverige har till stor del handlat om kvinnors och flickors klädsel, samt frågan om kvinnor och flickor har rätt till det offentliga rummet utan att riskera trakasserier och sexuellt våld. I sin iver att skydda kvinnor från ovälkomna händer, så har det ena mer verklighetsfrånvända förslaget efter det andra kommit upp. Flera gånger har förslaget om separata badtider för män och kvinnor kommit upp, men få har tänkt tanken att utestänga de män och pojkar som inte kan sköta sig.


I Västervik har debatten handlat om förbud mot slöjor på flickor i skolan. Vi menar att i det offentliga rummet är det ömsesidig hänsyn som ska gälla, inte var och ens rätt till religion. Ännu viktigare när det handlar om barn. Skolan är barnens arbetsplats under åtminstone nio år och vi anser att skolan ska vara en konfessionsfri plats där deras rätt till bra undervisning ska prioriteras. Man kan även undra om små barn kan anses vara katoliker eller muslimer? Vi menar att barnen anpassar sig efter den religion som föräldrarna har. Dessutom är det bara flickors klädsel som är i fokus – varför?

Ni som accepterar slöja för småflickor cementerar de könsroller som Sverige försökt motverka genom ett gediget jämställdhetsarbete under etthundra års tid. Med ert ställningstagande säger ni också att pojkar och män inte kan eller bör tygla sina lustar, eftersom allt ansvar ligger hos flickorna och kvinnorna i hur de klär sig. Betyder arbetet för rättvisa och jämställdhet ingenting? Länder som ligger långt ifrån Sveriges syn på jämställdhet, som Afghanistan, där män och kvinnor lever enormt segregerade liv, så är också synen på mänskliga rättigheter mycket avlägsen.

I Sverige råder skolplikt. Genom att stå upp för alla barns fri- och rättigheter så stödjer vi dem som växer upp med andra förutsättningar än majoriteten. Med tanke på att det i Sverige nu finns hela segregerade bostadsområden där förhärskande patriarkala strukturer sätter dagordningen, så är det desto viktigare att det svenska samhället inte stödjer religiösa friskolor, eller med skattemedel finansierar föreningar som motarbetar jämställdhet och idén om alla människors lika värde.

De religiösa friskolorna har vuxit fram för att skydda ”sina” barn från skadligt inflytande, till exempel sekulära idéer eller att umgås med icke-troende. Ett exempel är den strängt kristna sekten Plymouthbröderna, som har egna skolor både i Sverige och i England. Medlemmarna och deras barn lever sina liv i en snäv krets där allt är förutbestämt in i minsta detalj, de utbildar sig och gifter sig inom gruppen.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Skolan har en viktig social funktion att fylla förutom att ge god utbildning skall även tolerans och mångfald främjas. Endast en konfessionsneutral skola där elever med olika bakgrund möts kan garantera deras rätt till frihet från religion, så att de senare som fria vuxna själva kan välja livsåskådning.

Kerstin Gullbrand, Erik Lundgren och Marcus Jansson
Socialisterna Välfärdspartiet
September 2016

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER