RSS

PERSPEKTIVLÖST OM VÅRDEN, FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER – JACOB HOFFSTEN

I debatten kring minskningen av antalet vårdplatser på Västerviks sjukhus får man höra mycket, Leif Svensson (V) är en av dem som uttalat sig, liksom en samling företrädare för den borgerliga så kallade oppositionen inom landstinget. Svensson hävdar att vårdens kvalitet inte påverkats, att det är bemanningsföretagens fel att det är personalbrist samt att landstinget försöker lösa situationen genom att underlätta nyrekrytering.

Att inte vårdens kvalitet påverkas är ett anmärkningsvärt påstående, färre vårdplatser betyder att personer som i annat fall skulle ha blivit inlagda eller fått stanna längre på sjukhuset skickas hem. Mindre kapacitet på avdelningarna är mycket alvarligt om en större epidemi eller olycka skulle inträffa. Att skadeverkningarna på grund av platsbristen än så länge minimerats beror på enorma ansträngningar av personalen på sjukhuset. Rådande situation är dock inte hållbar i längden.

Personalbristen och bemanningsföretagen ges av Svensson skulden för situationen, man får intrycket att problemet kommit plötsligt. Sanningen är att personalbristen till stor del kunnat förutspås i åratal, inga eller otillräckliga åtgärder har gjorts för att säkra tillgången på ny personal efter stora pensionsavgångar. Dåliga löner och arbetsförhållanden är en stor del av förklaringen till att folk sökt sig till bemanningsföretag, företag som inte borde ha varit tillåtna på den svenska arbetsmarknaden från första början. Bemanningsföretag förbjöds under 1930-talet, ett förbud som vidmakthölls fram till 1990-talet.

Vi ser nu hur borgarna spelar oroade och oskyldiga, samtidigt som de rödgröna förringar problemen och försvarar sig med sent komna åtgärder. Såväl borgerliga som rödgröna partier har skapat den situation vi har idag genom årtionden av nedskärningar, tillåtande av bemanningsföretag och en bristande förmåga och vilja att planera samhällets resurser på ett sätt som möjliggör en god och trygg vård för medborgarna.

Ingen vågar säga sanningen, bra vård kostar pengar, pengar som måste komma genom en omfördelning av samhällets resurser, delar av vårt samhälle är rikt. 156 miljardärer i vårt land kontrollerar nästan dubbelt så mycket pengar som staten gör av med på ett år. Det är dags att vi medborgare ställer krav, vårt samhälle är rikt på grund av vårt gemensamma arbete, en trygg vård av högsta kvalitet är vår rätt.

Jacob Hoffsten
Västerviks Socialistförening

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER