RSS

Nationellt

NY RAPPORT OM ARBETSLÖSHETEN – KALLE WADIN WESSLÉN

Arbetsförmedlingen har nyligen publicerat en rapport med en lång rad olika statistik kring arbetslösheten idag. Extra mycket fokus lägger rapporten på den kategori människor som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis konstateras att arbetslösheten är mycket lägre bland inrikes födda än utrikes födda: 4,4 % respektive 22,4 %. Inom gruppen utomeuropeiskt födda är siffran […]

Sagt och osagt i flyktingdebatten – Johannes Regell

Vi lever i omskakande tider av ekonomiska kriser, krig och klimatförändringar. Människor förflyttar sig i en omfattning vi inte sett sedan andra världskriget och inget tyder på att det här kommer att avta under överskådlig framtid. Här uppe i Norden har vi kunnat följa utvecklingen i omvärlden på distans men nu knackar den på vår […]

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Höga chefslöner är ett resultat av en upp och nedvänd ideologisk föreställning som organiserats i regioner, kommuner och landsting, i hela landet. Det finns en övertro på hierarkiska organisationer, där chefen ordnar allt, vilket de också gör. Det resulterar ofta i mer krångel och byråkrati.

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

Angående Sveriges sjunkande skolresultat – Kalle Wadin Wesslén

I en nyligen utgiven rapport från OECD framgår det att de svenska skolresultaten har varit kontinuerligt sjunkande under en längre tid. Deras egna kunskapsutvärderingar, de så kallade Pisa-studierna, utvärderar kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse, naturvetenskap och problemlösning. OECD har sammanställt resultaten vid ett antal olika nedslagspunkter. De senaste fyra nedslagspunkterna har varit åren 2003, 2006, […]

Rekordstor fattigdom i Sverige – Kalle Wadin Wesslén

Rekordstor fattigdom i Sverige – Kalle Wadin Wesslén

Tidningen Arbetet publicerade i slutet av mars ett antal artiklar där de rapporterade om den rekordstora fattigdomen i Sverige, samt dess konsekvenser. Det redovisas en graf över fattigdomens procentuella utveckling i Sverige från 1991 och fram till idag. Det går där att utläsa att det inte skedde några dramatiska förändringar under tiden 1991–2005, men därefter […]

Björn Söder och Sverigedemokraternas nationalism – D. Persson och B. Barkhodaee

Björn Söder och Sverigedemokraternas nationalism – D. Persson och B. Barkhodaee

Sverigedemokraternas (SD) Björn Söder intervjuades av Dagens Nyheters Niklas Orrenius den 14 dec. Efter att blivit uppvaktad av SVT urskuldar han sig och menar att Orrenius tagit ut påståenden och ord ur sitt sammanhang och att han därmed blivit förvanskad. Emellertid fick han hela artikeln mejlad innan den gick i tryck och han svarar: ”Du […]

Om klyftorna i Sverige – Dan Persson

Om klyftorna i Sverige – Dan Persson

Klassklyftorna ökar snabbast i Sverige av samtliga 34 anslutna OECD- länder. I december förra året publicerade Veckans Affärer miljardärslista som visade att antalet har gått från 13 miljardärer för 20 år sedan till 136. Dessa har en samlad förmögenhet på 1600 miljarder. I tidningen Arbetet (nr 29) exemplifierar Kent Werne hur mycket dessa pengar skulle […]

En analys efter valet 2014 – Rebecca Hybbinette

En analys efter valet 2014 – Rebecca Hybbinette

Ett sätt att säga det på – Pappa lämnade det burgna hemmet utan förklaringar och förhoppningar. Vid sortin framkom att hemmet var plundrat. Det mesta av värde hade sålts och pengarna var borta. Moder Svea lämnades kvar med deras barn hon tvingas riva upp tulpanerna i rabatten för att odla morötter. Det som ägdes gemensamt är […]

Om kravet för arbetstidsförkortning – Dan Persson

Om kravet för arbetstidsförkortning – Dan Persson

Dagstidningen Dagens ETC hade den 24 juli en intressant artikel om arbetstidsförkortning och den allmänna synen på arbete. Sociologidoktorn Roland Paulsen menar att vi borde gå ned i arbetstid med 4 timmar. Dock genom att först gå ned till 6-timmars dag, annars kan det innebära för stora omställningsproblem. Men han menar att sex timmar inte […]

Förbundet Humanisterna, en kyrka i tiden – Rebecca Hybbinette

Jag gick med i Förbundet Humanisterna i tron att det var ett förbund som bekämpade religion och vidskeplighet i dess olika politiska former. Ett förbund som gjorde skillnad på religiositet och andlighet. Ett förbund som respekterar människans rätt till privat tro och samtidigt ideologiskt bekämpar alla politiska utnyttjanden av människors privata tro. Jag blev dess […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER