RSS

Politik

NY HEMSIDA!

Nyttarbetarparti.se har inte uppdaterats på länge och kommer inte uppdateras mer heller. Socialisterna – Välfärdspartiet har nu en ny hemsida och vi hänvisar er till den: https://www.valfardspartiet.org Vi vill också tipsa om vår väldigt aktiva Facebooksida: Västerviks Socialistförening

SLÅ VAKT OM KONFLIKTRÄTTEN – JOHANNES REGELL

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om […]

NY RAPPORT OM ARBETSLÖSHETEN – KALLE WADIN WESSLÉN

Arbetsförmedlingen har nyligen publicerat en rapport med en lång rad olika statistik kring arbetslösheten idag. Extra mycket fokus lägger rapporten på den kategori människor som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis konstateras att arbetslösheten är mycket lägre bland inrikes födda än utrikes födda: 4,4 % respektive 22,4 %. Inom gruppen utomeuropeiskt födda är siffran […]

INGET MER ARVODE PÅ SOLSEMESTERN – A.SÖDERGREN & J. REGELL

Det är skillnad på folk och politiker, det påminner politikerna om hela tiden. Politiker brukar prata om politikerförakt, men hur är det med ”väljarföraktet” – politikers förakt för medborgarna? Det går bra för politiker att tala om för medborgarna vad de har för skyldigheter, men för politikerna gäller egen gräddfil.

KLYFTORNA BARA ÖKAR – ANDERS SÖDERGREN

Grattis Sverige! Vi fick 22 nya miljardärer 2016, nu har vi 178 miljardärer som tillsammans äger 2 076 000 000 000 kr. 2 076 miljarder kronor. Sveriges stadsbudget år 2016 var 890 miljarder kronor.

VIDEO – MOTION OM STRATEGI MOT HEDERSFÖRTRYCK

Motion av Johannes Regell, gruppledare i Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet. Motionen tar upp frågan om hedersförtryck och yrkar på att kommunen undersöker hur det ser ut inom dess verksamhetsområden samt antar en övergripande strategi för hur man skall motverka hedersförtryck.

BRA VÅRD KAN BLI BÄTTRE – JACOB HOFFSTEN

Leif Svensson svarar i VT 2016-12-13 på min kritik. Svensson menar att landstinget har en ”välskött ekonomi” men när pengarna är slut måste de skära ner. Vi hör samma visa från samtliga etablerade partier, pengarna är slut, vi tvingas skära ned. Vi har hört denna visa länge nog och vad har den gett? Utbyggda sjukhus, […]

PERSPEKTIVLÖST OM VÅRDEN, FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER – JACOB HOFFSTEN

I debatten kring minskningen av antalet vårdplatser på Västerviks sjukhus får man höra mycket, Leif Svensson (V) är en av dem som uttalat sig, liksom en samling företrädare för den borgerliga så kallade oppositionen inom landstinget. Svensson hävdar att vårdens kvalitet inte påverkats, att det är bemanningsföretagens fel att det är personalbrist samt att landstinget […]

Video från debatt om integration

Video från debatt om den minst sagt bristande integrationen av nyanlända på Västerviks Gymnasium. Socialisterna Välfärdspartiets ledamot Johannes Regell debatterar här med Tomas Kronståhl (socialdemokrat och kommunalråd) och Gunnar Jansson (socialdemokrat och ordf. Barn- och utbildningsnämnden). Debatten hölls på Västerviks kommunfullmäktiges sammanträde den 31/10 2016.

För en fungerande välfärd – Kalle Wadin Wesslén

För en fungerande välfärd – Kalle Wadin Wesslén

I slutet av mars meddelade rikspolischefen att Polisen kommer anställa 700 personer utöver budget. Detta beslutades utan att riksdag och regering hade gett något klartecken, men Polisen motiverade sitt beslut med att nyrekryteringen var helt nödvändig för att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet och att de politiska makthavarna förhoppningsvis skjuter till pengarna i efterhand. På […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER