RSS

Texter

SLÅ VAKT OM KONFLIKTRÄTTEN – JOHANNES REGELL

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om […]

INGET MER ARVODE PÅ SOLSEMESTERN – A.SÖDERGREN & J. REGELL

Det är skillnad på folk och politiker, det påminner politikerna om hela tiden. Politiker brukar prata om politikerförakt, men hur är det med ”väljarföraktet” – politikers förakt för medborgarna? Det går bra för politiker att tala om för medborgarna vad de har för skyldigheter, men för politikerna gäller egen gräddfil.

KLYFTORNA BARA ÖKAR – ANDERS SÖDERGREN

Grattis Sverige! Vi fick 22 nya miljardärer 2016, nu har vi 178 miljardärer som tillsammans äger 2 076 000 000 000 kr. 2 076 miljarder kronor. Sveriges stadsbudget år 2016 var 890 miljarder kronor.

VIDEO – MOTION OM STRATEGI MOT HEDERSFÖRTRYCK

Motion av Johannes Regell, gruppledare i Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet. Motionen tar upp frågan om hedersförtryck och yrkar på att kommunen undersöker hur det ser ut inom dess verksamhetsområden samt antar en övergripande strategi för hur man skall motverka hedersförtryck.

BRA VÅRD KAN BLI BÄTTRE – JACOB HOFFSTEN

Leif Svensson svarar i VT 2016-12-13 på min kritik. Svensson menar att landstinget har en ”välskött ekonomi” men när pengarna är slut måste de skära ner. Vi hör samma visa från samtliga etablerade partier, pengarna är slut, vi tvingas skära ned. Vi har hört denna visa länge nog och vad har den gett? Utbyggda sjukhus, […]

PERSPEKTIVLÖST OM VÅRDEN, FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER – JACOB HOFFSTEN

I debatten kring minskningen av antalet vårdplatser på Västerviks sjukhus får man höra mycket, Leif Svensson (V) är en av dem som uttalat sig, liksom en samling företrädare för den borgerliga så kallade oppositionen inom landstinget. Svensson hävdar att vårdens kvalitet inte påverkats, att det är bemanningsföretagens fel att det är personalbrist samt att landstinget […]

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Vårens och sommarens debatt i Sverige har till stor del handlat om kvinnors och flickors klädsel, samt frågan om kvinnor och flickor har rätt till det offentliga rummet utan att riskera trakasserier och sexuellt våld. I sin iver att skydda kvinnor från ovälkomna händer, så har det ena mer verklighetsfrånvända förslaget efter det andra kommit […]

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Vi lever i en motsägelsefull tid. Aldrig har vi haft så goda objektiva förutsättningar att leva ett gott tryggt liv. Vi har en högt avancerad produktion som har potential att med liten arbetsinsats ge oss mat, tak över huvudet samt en hel del bekvämligheter. Vi har befriat oss från tidigare samhällens inskränkta världsbild och besitter […]

Samhällsproblemen måste lösas – Kalle Wadin Wesslén

Samhällsproblemen måste lösas – Kalle Wadin Wesslén

Det som framförallt behövs för att lösa samhällets problem är investeringar. I tider av bostadsbrist måste vi genomföra ett omfattande bostadsbyggande. I tider av hög arbetslöshet måste vi genomföra nyanställningar. I tider av nedskärningar måste vi göra det motsatta: investera, nyanställa, renovera och bygga nytt. Det stora problemet med den rådande politiken är att makthavarna […]

Till minne av Hannes Schönfeldt – Kalle Wadin Wesslén

Till minne av Hannes Schönfeldt – Kalle Wadin Wesslén

Vår vån och kamrat Hannes Schönfeldt gick nyligen bort alltför tidigt. Från föreningens sida vill vi hedra honom med denna minnesskrift författad av Kalle Wadin Wesslén som var nära vän med Hannes under ett antal år. Hannes Schönfeldt föddes i Katrineholm 1986. Han tillbringade sina gymnasieår i Sundsvall, där han gick omvårdnadsprogrammet på Västermalm.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER