RSS

Fackförenings- och arbetarrörelsen

SLÅ VAKT OM KONFLIKTRÄTTEN – JOHANNES REGELL

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om […]

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Om chefers löner och ansvar – Dan Persson

Höga chefslöner är ett resultat av en upp och nedvänd ideologisk föreställning som organiserats i regioner, kommuner och landsting, i hela landet. Det finns en övertro på hierarkiska organisationer, där chefen ordnar allt, vilket de också gör. Det resulterar ofta i mer krångel och byråkrati.

Allt stöd till Lastbilschaufförerna! – Erik Åslund

Allt stöd till Lastbilschaufförerna! – Erik Åslund

Måndagen den 24 november inledde lastbilschaufförer runt om Sverige en protest som kommer vara fram till jul. Droppen som fick bägaren att rinna över för landets yrkeschaufförer var när en chaufför från Makedonien blev friad i tingsrätten i Sundsvall efter att ha blivit stoppad med falskt pass och körkort. Fusket med papper är vanligt förekommande […]

Viktig strid inom spårtrafiken – Sven Jinton

Viktig strid inom spårtrafiken – Sven Jinton

Från heltidsanställd med fasta scheman till uppsagd och, kanske, återanställd på deltid eller timmar? Låter som en mardröm? Eller tillhör du de allt fler i samhället som redan har erfarenhet av detta? Fackförbundet SEKO har varslat om strejk inom tågtrafiken.

Om den fackliga konflikten i skärgårdstrafiken – Kalle Wadin Wesslén

Om den fackliga konflikten i skärgårdstrafiken – Kalle Wadin Wesslén

I början av november rådde en facklig konflikt inom Stockholms skärgårdstrafik, mellan SEKO sjöfolk och arbetsgivarorganisationen Almega. Almega ville införa ett system med individuella löner med motiveringen att de som jobbade bra skulle belönas, medan de som arbetade dåligt inte skulle få några löneförhöjningar alls, eller rentav sänkt lön. I praktiken skulle detta ha inneburit […]

”Fackförbundet” IF Metall bryter återigen det fackliga löftet – Erik Lundgren

”Fackförbundet” IF Metall bryter återigen det fackliga löftet – Erik Lundgren

IFMetall har i dagarna tecknat skrivit under ett avtal med arbetsgivarparten Teknikföretagarna, där man är överens om att kunna teckna ett korttidsavtal på företagen, som innebär att lönen kan sänkas med 12 procent under nio månader som ett ”alternativ till uppsägning.” Låt oss backa klockan lite och se hur det såg ut 2008, då efterfrågekrisen […]

Lönegap på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Lönegap på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Gotlandshem har under de senaste åren strävat efter att utjämna lönerna mellan reparatörer/snickare och kvartersvärdar. Dessutom har krav aldrig ställts från ledningen på att införa individuella löner för kollektivet, trots att det har funnits möjligheter till detta. Ledningen insåg att ett sådant lönesystem skull vara en katastrof för företagets platta organisation. Även VD, Staffan Thurgren, […]

Öppet brev till LOs ordförande – Anders Södergren

Öppet brev till LOs ordförande – Anders Södergren

Efter att LO slagit på stora trumman kunde man läsa i de stora dagstidningarna: ”LO kräver vinsttak i välfärden”. Några dagar senare hade något hänt, LO sluter då upp bakom Socialdemokraternas beslut, ”inget vinsttak i välffärden.” Det som hände var att LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson glömde bort sitt uppdrag när han var med på Socialdemokraternas […]

Ny LO-rapport om arbetskraftsinvandring – Kalle Wadin Wesslén

Ny LO-rapport om arbetskraftsinvandring – Kalle Wadin Wesslén

I maj 2013 gav LO ut en ny rapport där de redogör sin syn på arbetskraftsinvandringen i Sverige. Rapporten heter ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen” och fick ganska stor uppmärksamhet i media. I bild till höger, Kalle Wadin Wesslén. Foto: nyttarbetarparti.se

Uppdrag Gransknings reportage ”Ett bättre liv” – Kalle Wadin Wesslén

Uppdrag Gransknings reportage ”Ett bättre liv” – Kalle Wadin Wesslén

I januari sände Uppdrag Granskning sitt reportage ”Ett bättre liv” som handlade om hur en svensk arbetsgivare inom skogsbranschen, Skogsnicke AB, hyrde in anställda från Kamerun till minimala löner. De blev utlovade månadslöner som skulle motsvara en halv årslön i Kamerun, men när de väl hade börjat arbeta blev de enbart erbjudna mycket låga ackordslöner. […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER