RSS

Kommunalpolitiska debatter i välfärdsfrågan

INGET MER ARVODE PÅ SOLSEMESTERN – A.SÖDERGREN & J. REGELL

Det är skillnad på folk och politiker, det påminner politikerna om hela tiden. Politiker brukar prata om politikerförakt, men hur är det med ”väljarföraktet” – politikers förakt för medborgarna? Det går bra för politiker att tala om för medborgarna vad de har för skyldigheter, men för politikerna gäller egen gräddfil.

Sundsvalls kommun – en cirkus – Rickard Altin

Sundsvalls kommun – en cirkus – Rickard Altin

Den cirkus som i folkmun kallas Sundsvalls kommun har slagit rekord i förödande beslut. Den socialdemokratiskt ledda socialnämnden godkände den 16 december 2015 de aviserade nedskärningarna inom äldreomsorgen i Sundsvall. I bild till vänster: undersköterska Rickard Altin. Foto: nyttarbetarparti.se

Vår välfärd är under ständig attack – M. Gradin & Erik Åslund

De senaste åtta årens borgerliga styre har påskyndat avvecklingen av det vi en gång kallade vårt gemensamma. Ute i kommunerna ser det inte annorlunda ut; oavsett Socialdemokrater eller Moderater har vi aldrig råd med vård eller skola. Men de som faktiskt säger sig värna välfärden – de som gick till val på att förbjuda privat […]

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

Lagar som kommunen måste följa! – M. Gradin & E. Åslund

Sundsvalls kommun har beslutat att spara in 15 miljoner kr på kommunens skolor, vilket innebär anställningsstopp och riskerar att många lärare kommer att saknas nästa termin. Detta är ännu ett led i de nedskärningar vi varje år ser inom det offentliga i Sverige där välfärd och utbildning aldrig får kosta pengar. Det hänvisas till budget […]

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

På tal om skola, lärare, elever och människosyn – Johannes Regell

Socialdemokraternas ansvarige för skolan, Gunnar Jansson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, skriver i ett svar till mig att den bild som jag förmedlat från skolpersonal till nämnden inte stämmer. Han fortsätter med detta att avfärda vad jag rapporterat, trots att han tillsammans med mig och förvaltningschef Kalle Söderberg fick samma, minst sagt tydliga bild av […]

Jansson tar, innan Löfvén ens hunnit ge – Johannes Regell

Jansson tar, innan Löfvén ens hunnit ge – Johannes Regell

Gunnar Jansson, Socialdemokrat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden, öppnar sin insändare i VT (29/4) med att konstatera att den svenska skolan befinner sig i vad som närmast kan beskrivas som ett fritt fall. Samma sak har fastslagits i rapport efter rapport, nu senast från OECD. Sjunkande kunskapsnivåer och växande ojämlikhet, är de färger med […]

Vi har råd med välfärden! – Mattias Gradin

Vi har råd med välfärden! – Mattias Gradin

Socialnämnden i Sundsvall redovisade den 3/3 sin första årsprognos, 100 miljoner back vilket går att läsa i en artikel på st.nu. Det är inte ett resultat som endast är isolerat till vår kommun, över hela landet brottas välfärden med ekonomiska problem. Nedskärningar är något som vi fått acceptera dom senaste 20 åren. Den svenska skolan […]

Fel att höja taxor i kollektivtrafiken – Sara Rais

Fel att höja taxor i kollektivtrafiken – Sara Rais

Valet är över och löftena är inte längre av värde för politikerna som styr. Den rödgröna majoriteten (S, MP, V) beslöt vid landstingsfullmäktige i Kalmar län att fortsätta svika de som är bosatta på landsbygden, de sjuka, pensionärerna, studerande samt den höga andelen personer som saknar arbete eller fast inkomst. Deras första gemensamma budget gick […]

Miljonrullning om herrarna får bestämma – Ove Gustavsson

Miljonrullning om herrarna får bestämma – Ove Gustavsson

Ännu en gång har Hjalmarsson och Kronståhl lyckats med att använda våra skattepengar till att spekulera och skänka bort dem till lyckosökare på jakt i vår kommun. Naturligtvis blir dessa inbjudna av kommunstyrelsen där Hjalmarsson och Kronståhl bestämmer allt.

Därför bör du rösta på Socialisterna – J. Regell, A. Isaksson & J. Hoffsten mfl.

Vi menar att det framför allt finns tre saker som skiljer Socialisterna från alla andra partier och som gör att du borde rösta på Socialisterna den 14 september. 1. INGA FLER NEDSKÄRNINGAR! Socialisterna är det enda partiet i Västerviks kommun som konsekvent röstat mot alla nedskärningar inom våra välfärdsområden. Vi menar att man måste säga […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER