RSS

Stöduttalanden och andra uttalanden

SLÅ VAKT OM KONFLIKTRÄTTEN – JOHANNES REGELL

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om […]

Elektrikerklubb uttalar stöd för sparkad lagerarbetare

Elektrikerklubb uttalar stöd för sparkad lagerarbetare

Elektrikernas fackklubb på Elajo i Västervik antog den 26 februari ett stöduttalande till stöd för André Börvall och hans arbetskamrater. Börvall har fått sparken från bemanningsföretaget Proffice som hyr ut lagerarbetare till ICAs lager i Helsingborg. Nyttarbetarparti.se ser mycket positivt på solidaritetshandlingar som denna och uppmanar fler fackklubbar att göra gemensam sak. Vi publicerar därför […]

Julflygblad från Socialisterna i Västervik

Julflygblad från Socialisterna i Västervik

Valet 2014 innebar storstryk för Hjalmarsson och hans moderater. I ett slag förlorade de 3380 röster, motsvarande 14 procent. Detta kan vi inte betrakta som annat än positivt. Tyvärr valde dock många av Hjalmarssons tidigare väljare att istället rösta på hans kumpan Kronståhl och dennes socialdemokrater.

Socialisterna stödjer uttalande från SPF om föreningsstöd

Ledningen för Västerviks Socialistförening har beslutat att ställa sig bakom ett uttalande som antagits av SPF om aktivitetsstödet i Västerviks kommun. Socialisterna låter hälsa att kommunens pensionärer också fortsättningsvis kan räkna med stöd i arbetet för en gott, värdigt och rikt pensionärsliv.

Uttalande om kontrovers med Folkpartiet

Uttalande om kontrovers med Folkpartiet

För en tid sedan nåddes Västerviks Socialistförening av nyheten att Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skulle komma till Västervik och tala. Medlemmar i föreningen agerade omedelbart och utmanade Åkesson till debatt. När Åkesson föga förvånande avböjde, skred Socialisterna till verket och började planera ett eget torgmöte – samma tid som Åkesson, men på ett annat torg. Torgmötet […]

Allt stöd åt våra misshandlade kamrater – Malmö Socialistförening

Allt stöd åt våra misshandlade kamrater – Malmö Socialistförening

Natten till den 9 mars blev socialister attackerade och misshandlade av fascister i centrala Malmö. Vi i Malmö Socialistförening vill uttrycka vårt stöd åt våra misshandlade kamrater och uppmanar alla att organisera sig mot den växande fascismen. Att fascismen växer sig starkare idag är ett resultat av kapitalismens misslyckande. I ett allt hårdare klassamhälle där […]

Ta ansvar för varandra och håll ihop – Västerviks Socialistförening

Ta ansvar för varandra och håll ihop – Västerviks Socialistförening

Socialisterna – Välfärdspartiet har genom vår representant i Västerviks kommunfullmäktige mottagit ett anonymt brev. Detta skedde samtidigt som Lysingsbadets VD fick motta ett anonymt hot. I korthet lägger brevet skulden för de inbrott som plågat fler hushåll i Västervik på flyktingar, tillfälligt bosatta på Lysingsbadet. Brevet kräver vidare att Lysingsbadet skall byggas om till ett […]

Stöduttalande till arbetarna på Akzo Nobel – Västerviks Socialistförening

Stöduttalande till arbetarna på Akzo Nobel – Västerviks Socialistförening

Torsdagen den 21 november 2013 fick arbetarna vid färgindustrin Akzo Nobel i Gamleby det tunga beskedet att produktionen i det lilla samhället, kommer att läggas ned. Detta berör inte bara de 160 anställda vid fabriken, utan även ett stort antal underleverantörer på orten kommer att drabbas hårt. Redan idag har Västerviks kommun en hög arbetslöshet […]

Skärpt läge mellan Gotlandshems fastighetsskötare och bolaget

Skärpt läge mellan Gotlandshems fastighetsskötare och bolaget

Nyttarbetarparti.se har tidigare publicerat protestuttalanden från Gotlandshems fastighetsskötare. Konflikten har rört löneutvecklingen inom bolaget. Fastighetsskötarna har uttalat missnöje med ett ökat lönegap mellan dem och bolagets snickare. Bolaget har låtit detta ske trots uttalad avsikt att minska löneskillnader mellan egen personal. Här följer ett tredje uttalande från Fastighetsskötarna, antaget vid ett möte den 30 september.

Uttalande angående löner på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Uttalande angående löner på Gotlandshem – Fastighetsskötare vid Gotlandshem

Sedan den senaste löneförhandlingen har lönegapet mellan företagets kollektivanställda ökat dramatiskt. Företagsledningen har tvingat fram dessa med motiveringar om ”marknadsanpassning”. Argumentet är i grunden fel. Under nuvarande förutsättningar är det arbetsgivarna som dikterar villkoren, marknaden, genom den höga arbetslösheten som delvis är skapad för detta ändamål.

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER