RSS

Världen runt omkring oss

SLÅ VAKT OM KONFLIKTRÄTTEN – JOHANNES REGELL

På VT:s ledarsida (29/5) upprepar Edvard Hollertz frågan: ”Hur kan det vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal?” Hollertz syftar på den utdragna konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg, Hamnfyran. Vidare upplyser Hollertz läsaren om att ”konflikten inte handlar om pengar”, enligt VT:s ledare handlar den om […]

KLYFTORNA BARA ÖKAR – ANDERS SÖDERGREN

Grattis Sverige! Vi fick 22 nya miljardärer 2016, nu har vi 178 miljardärer som tillsammans äger 2 076 000 000 000 kr. 2 076 miljarder kronor. Sveriges stadsbudget år 2016 var 890 miljarder kronor.

VIDEO – MOTION OM STRATEGI MOT HEDERSFÖRTRYCK

Motion av Johannes Regell, gruppledare i Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet. Motionen tar upp frågan om hedersförtryck och yrkar på att kommunen undersöker hur det ser ut inom dess verksamhetsområden samt antar en övergripande strategi för hur man skall motverka hedersförtryck.

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Vårens och sommarens debatt i Sverige har till stor del handlat om kvinnors och flickors klädsel, samt frågan om kvinnor och flickor har rätt till det offentliga rummet utan att riskera trakasserier och sexuellt våld. I sin iver att skydda kvinnor från ovälkomna händer, så har det ena mer verklighetsfrånvända förslaget efter det andra kommit […]

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Vi lever i en motsägelsefull tid. Aldrig har vi haft så goda objektiva förutsättningar att leva ett gott tryggt liv. Vi har en högt avancerad produktion som har potential att med liten arbetsinsats ge oss mat, tak över huvudet samt en hel del bekvämligheter. Vi har befriat oss från tidigare samhällens inskränkta världsbild och besitter […]

Sagt och osagt i flyktingdebatten – Johannes Regell

Vi lever i omskakande tider av ekonomiska kriser, krig och klimatförändringar. Människor förflyttar sig i en omfattning vi inte sett sedan andra världskriget och inget tyder på att det här kommer att avta under överskådlig framtid. Här uppe i Norden har vi kunnat följa utvecklingen i omvärlden på distans men nu knackar den på vår […]

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

Platta organisationer är överlägsna – Dan Persson

Richard Ebstein, professor i psykologi, och hans kollegor på universitetssjukhuset i Jerusalem upptäckte 2005 en altruistisk gen, DNA på kromosom nr 11, som hjälper receptorerna att överföra dopamin, ett må-bra-hormon. Vi mår bra av att samarbeta och hjälpa varandra.

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

Det brinner i bruksorten – Jenny Svensson

”Dom säger att det brinner i betongen, ja alla kan den sången. Men är det nån som gör nåt åt det? För allt jag hör är gråten…. Som ekar där bland husen där barnen lekte för en minut sen. Hör ni mig?” I bild till vänster: Jenny Svensson, Socialisterna i Överum. Foto: nyttarbetarparti.se Texten är […]

Vems sida står du på? – Hannes Ebegård

Vems sida står du på? – Hannes Ebegård

De kommer säga att det är en irrelevant fråga. Att det inte spelar någon roll – ”vi sitter ju alla i samma båt” – och tjatet om onyanserat, ensidighet, dogmatisk och bla bla bla. Strunta i deras retoriska försvarsmekanismer och luftpastejer för en stund och fundera istället lite på frågan. För svaret på den och […]

André Weikard – Recension av filmen Leviathan

André Weikard – Recension av filmen Leviathan

Det är upprorsstämningar kring regissören Andrej Zvjagintsevs statligt finansierade film Leviathan, som vid filmfestivalen 2014 i Cannes fick pris för bästa scenario. Zvjagintsev beskylls i ryskspråkiga medier – för sitt allegoriska drama om sitt hemland – från att kacka i eget bo till att ha krävt att en av hans skådespelare ska avskedas från jobbet […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER