RSS

Västervik

INGET MER ARVODE PÅ SOLSEMESTERN – A.SÖDERGREN & J. REGELL

Det är skillnad på folk och politiker, det påminner politikerna om hela tiden. Politiker brukar prata om politikerförakt, men hur är det med ”väljarföraktet” – politikers förakt för medborgarna? Det går bra för politiker att tala om för medborgarna vad de har för skyldigheter, men för politikerna gäller egen gräddfil.

VIDEO – MOTION OM STRATEGI MOT HEDERSFÖRTRYCK

Motion av Johannes Regell, gruppledare i Västerviks kommunfullmäktige för Socialisterna – Välfärdspartiet. Motionen tar upp frågan om hedersförtryck och yrkar på att kommunen undersöker hur det ser ut inom dess verksamhetsområden samt antar en övergripande strategi för hur man skall motverka hedersförtryck.

BRA VÅRD KAN BLI BÄTTRE – JACOB HOFFSTEN

Leif Svensson svarar i VT 2016-12-13 på min kritik. Svensson menar att landstinget har en ”välskött ekonomi” men när pengarna är slut måste de skära ner. Vi hör samma visa från samtliga etablerade partier, pengarna är slut, vi tvingas skära ned. Vi har hört denna visa länge nog och vad har den gett? Utbyggda sjukhus, […]

PERSPEKTIVLÖST OM VÅRDEN, FRÅN HÖGER TILL VÄNSTER – JACOB HOFFSTEN

I debatten kring minskningen av antalet vårdplatser på Västerviks sjukhus får man höra mycket, Leif Svensson (V) är en av dem som uttalat sig, liksom en samling företrädare för den borgerliga så kallade oppositionen inom landstinget. Svensson hävdar att vårdens kvalitet inte påverkats, att det är bemanningsföretagens fel att det är personalbrist samt att landstinget […]

Video från debatt om delade turer i äldreomsorgen

Vid Västerviks kommunfullmäktiges möte 2016-09-26 restes frågan om vad de styrande i kommunen gör för att minska förekomsten av så kallade delade turer för välfärdsarbetarna. Delade turer är innebär att man får en lång obetald paus i mitten av arbetsdagen och borde naturligtvis inte förekomma. Socialnämndens ordförande Angelica Katsanidou gör ett försök att besvara Regells […]

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Freda barn från religion – K. Gullbrand, E. Lundgren & M. Jansson

Vårens och sommarens debatt i Sverige har till stor del handlat om kvinnors och flickors klädsel, samt frågan om kvinnor och flickor har rätt till det offentliga rummet utan att riskera trakasserier och sexuellt våld. I sin iver att skydda kvinnor från ovälkomna händer, så har det ena mer verklighetsfrånvända förslaget efter det andra kommit […]

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Människosynen är märklig – Jacob Hoffsten

Vi lever i en motsägelsefull tid. Aldrig har vi haft så goda objektiva förutsättningar att leva ett gott tryggt liv. Vi har en högt avancerad produktion som har potential att med liten arbetsinsats ge oss mat, tak över huvudet samt en hel del bekvämligheter. Vi har befriat oss från tidigare samhällens inskränkta världsbild och besitter […]

Video från debatt med Sverigedemokraterna om skolavslutning i kyrkan

Måndagen den 25 april 2016 utmanade Socialisterna gruppledare i Västerviks kommunfullmäktige, Johannes Regell Sverigedemokraterna i debatt. Sverigedemokraten Bo Karlsson nappade på kroken. Sverigedemokraterna hade skrivit en motion om att kommunen borde uppmana alla skolor att hålla skolavslutningar och andra firanden (lucia och advent) i kyrkan. Regell argumenterade utifrån linjen att detta är ett angrepp mot […]

Julbord och boksläpp i Västervik

Julbord och boksläpp i Västervik

Lördagen den 12 december anordnade Västerviks Socialistförening julbord för medlemmar och sympatisörer. I anslutning till julbordet hölls också ett boksläpp av Frances Tuuloskorpis fjärde bok i sin serie om arbetsplatskamp – Om strejker. Mötesdeltagare lyssnar till Frances föreläsning. Foto: nyttarbetarparti.se

Videos från kommunfullmäktige i Västervik

Videos från kommunfullmäktige i Västervik

Måndagen den 29 juni höll Västerviks kommunfullmäktige budgetmöte. Alexandra Isaksson presenterade Socialisternas välfärdsbudget. Budgeten har tre syften; att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb, att säkerställa god kvalité inom välfärdssektorerna och att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö. Under debattomgången försökte fullmäktiges ordförande avbryta Johannes Regell när denne höll ett anförande med utgångspunkt i skolan och det svåra läge […]

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER