Stöd Bildningsfonden!

Syftet med fonden är att utveckla det lokala bildningsarbetet med fackliga/politiska studiecirklar och föreläsningar. Målet är att vi under året ska samla in 50 000 kr.

Sätt in ett bidrag på bankgiro 5721-5303 eller swisha till 123 106 83 29.
Märk med "bildningsfonden".