RSS

Vad vill Socialisterna?


Socialisternas mål är människans sociala och ekonomiska frigörelse. Den förutsätter avskaffandet av det på privategendomen och lönearbetet vilande borgerliga klassamhället. Detta mål framstår idag som en dröm och utopi, inte på grund av dess omöjlighet utan arbetarrörelsens nuvarande svaghet och kris. Arbetarklassens står idag utan en arbetarrörelse värd namnet och kan därför inte ens försvara sina mest närliggande intressen. Socialisternas dagsuppgift är att återuppbygga arbetarrörelsen till en levande, demokratisk och stridbar motmakt till det råa klassamhälle kapitalismen är.

På dagordningen för denna uppgift ställer vi följande krav:

– För allas rätt till arbete
– För utökade offentliga investeringar
– För stärkt arbetsrätt och rätt till heltid
– För arbetstidsförkortning med bibehållen lön
– För facklig vetorätt mot flytt av produktion till låglöneländer
– För allas rätt till välfärd
– För 90 % av lönen i a-kassa och sjukersättning
– För en trygg ålderdom
– För likvärdig vård, skola och omsorg
– För allas rätt till bostad

Socialisternas program – antaget 24 mars 2012 i Västervik

VIDEO: Första maj 2016


SOCIALISTERNAS VALSIDA


SOCIALISTERNA PÅ YOUTUBE


PODCASTEN MUMLET


LÖPANDE BILDNINGSARBETE


UNGDOMSKAMPANJ I VÄSTERVIK


KAMRATER